Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος
Μαστοράκου Ι. Ελένη
Αντιπρόεδρος
Μούγιος Α. Θεόδωρος
Γραμματέας
Μαστοράκου Γ. Παναγιώτα
Ταμίας
Σταμούλη Σ. Μαρία
Μέλη
Αγγελάκος Ν. Δημήτριος
Αγγελάκου Γ. Ζωή
Αγγελάκου Ν. Καλλιόπη
Βανικιώτης Κ. Χρήστος
Καλαμβόκη Ι. Τζένη