Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος
Μαστοράκου Ι. Ελένη
Αντιπρόεδρος
Αγγελάκου Ι. Φρόσω
Γραμματέας
Σταμούλη Σ. Μαρία
Ταμίας
Ζερβός Χ. Δημήτρης
Μέλος
Αγγελάκος Ν. Δημήτρης
Μέλος
Αγγελάκου Α. Κατερίνα
Μέλος
Μαστοράκου Γ. Παναγιώτα
Μέλος
Σιγανός Κ. Δημήτριος
Μέλος
Τσαγλιώτης Σ. Μανώλης

 
Advertisements