Κώδικας δεοντολογίας

H τήρηση των βασικών κανόνων δεοντολογίας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να είναι ένα κείμενο δημοσιεύσιμο. Αλλά πώς να ορίσει κανείς κανόνες δεοντολογίας χωρίς να ολισθήσει στη προληπτική λογοκρισία; Αποφασίστε εσείς τι μπορεί να δημοσιευτεί και τι όχι. Εμείς απλώς παραθέτουμε μερικές σκέψεις μας:
• Αποφεύγουμε λέξεις και φράσεις που μπορεί να προκαλέσουν το δημόσιο αίσθημα.
• Αποφεύγουμε τις προσωπικές αναφορές. Μια αλήθεια που λέγεται δημόσια μπορεί να στεναχωρήσει κάποιους, ένας καλός λόγος μπορεί να θεωρηθεί κολακεία από άλλους.
• Ο σύλλογος μας είναι ένας πολιτιστικός σύλλογος. Δεν είναι αγροτικός συνεταιρισμός, επιστημονική ένωση ή λέσχη πολιτικού προβληματισμού. Κείμενα εξαιρετικά κατά τα άλλα, που όμως αφορούν σε θέματα κατάλληλα για τα τρία παραπάνω παραδείγματα ενώσεων, δεν έχουν λόγο προβολής στον ιστότοπο του συλλόγου μας.

Δ.Ζ.

Advertisements