Κώδικας δεοντολογίας

H τήρηση των βασικών κανόνων δεοντολογίας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να είναι ένα κείμενο δημοσιεύσιμο. Αλλά πώς να ορίσει κανείς κανόνες δεοντολογίας χωρίς να ολισθήσει στη προληπτική λογοκρισία; Αποφασίστε εσείς τι μπορεί να δημοσιευτεί και τι όχι. Εμείς απλώς παραθέτουμε μερικές σκέψεις μας:
• Αποφεύγουμε λέξεις και φράσεις που μπορεί να προκαλέσουν το δημόσιο αίσθημα.
• Αποφεύγουμε τις προσωπικές αναφορές. Μια αλήθεια που λέγεται δημόσια μπορεί να στεναχωρήσει κάποιους, ένας καλός λόγος μπορεί να θεωρηθεί κολακεία από άλλους.
• Ο σύλλογος μας είναι ένας πολιτιστικός σύλλογος. Δεν είναι αγροτικός συνεταιρισμός, επιστημονική ένωση ή λέσχη πολιτικού προβληματισμού. Κείμενα εξαιρετικά κατά τα άλλα, που όμως αφορούν σε θέματα κατάλληλα για τα τρία παραπάνω παραδείγματα ενώσεων, δεν έχουν λόγο προβολής στον ιστότοπο του συλλόγου μας.

Δ.Ζ.