Πολεοδομικά

Με το ΦΕΚ αρ. 231/19-6-2013 τεύχος Α.Α.Π. εγκρίθηκε το Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης της Δημοτικής Ενότητας Μονεμβασίας (πρώην Δήμος Μονεμβασίας). Παραθέτουμε μερικά από τα βασικότερα σημεία που αφορούν στους όρους δόμησης του χωριού μας. Οι δύο οικισμοί Αγίου Δημητρίου και Φλόκας ορίζονται ως περιοχές Αμιγούς Κατοικίας με ένα μικρό Τοπικό Κέντρο ο καθένας. Οι εκτός οικισμών χώροι ορίζονται ως Περιοχή Ελέγχου και Περιορισμού της Δόμησης (ΠΕΠΔ Προστασίας και Ανάδειξης Αγροτικών Δραστηριοτήτων).

1Π1

2Π2

3Π3

4Π4

5Π7

6

Π5

7Π6