Σύλλογος


Ο Πολιτιστικός και Εξωραϊστικός Σύλλογος των Απανταχού Αγιοδημητριωτών Μονεμβασίας «Ο Άγιος Δημήτριος» ιδρύθηκε το 1975 στην Αθήνα:

IMG_1933«…. Η ανανέωσις και διατήρησις του αγνού πατριωτικού συγγενικού και φιλικού δεσμού, ιδίως του αισθήματος της αλληλεγγύης, της αλληλοβοήθειας και της αγάπης μεταξύ των μελών και η συνεργασία του Συλλόγου με τους απανταχού εν τω εσωτερικό και τω εξωτερικό συμπατριώτας και η από κοινού καταβολή προσπαθειών προς επίλυσιν  των γενικών και τοπικών προβλημάτων του χωρίου και των πέριξ συνοικισμών…»

«… Η επιδίωξις της οικονομικής, κοινωνικής, ηθικής και εκπολιτιστικής  αναπτύξεως των μελών…»

«… Η διοργάνωσις εορτών, διαλέξεων, εκδρομών . . .»

είναι οι  στόχοι  που έθεσαν οι ιδρυτές του Συλλόγου το 1975.

Το 2008 αποφασίστηκε η μεταφορά της έδρας του στον Άγιο Δημήτριο Μονεμβασίας:

Άρθρο 1ο
ΙΔΡΥΣΗ

Ιδρύεται Σύλλογος Εξωραϊστικός και Πολιτιστικός των απανταχού εξ Αγίου Δημητρίου Μονεμβασίας και των πέριξ συνοικισμών (Φλόκα κ.λ.π.) της Επαρχίας Επιδαύρου Λιμηράς καταγόμενων υπό την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΔΗΜΗΤΡΙΩΤΩΝ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ – Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» με έδρα το Δημοτικό διαμέρισμα του Αγίου Δημητρίου….