Καταστατικό

Ο Σύλλογός μας ιδρύθηκε το 1975 στην Αθήνα. Το 2008 αποφασίστηκε η μεταφορά της έδρας του στον Άγιο Δημήτριο Μονεμβασίας. Έτσι έχουμε το «παλιό» και το «νέο» καταστατικό. Παραθέτουμε τα δύο αυτά καταστατικά καθώς και ένα τρίτο, του 1939, που αποτελεί πιθανόν την πρώτη προσπάθεια ίδρυσης συλλόγου στο χωριό μας. Το τελευταίο αυτό παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον τόσο στη μορφή του, χειρόγραφο με μελάνι, όσο και στο περιεχόμενό του.

Καταστατικό 2008

Καταστατικό 1975

Καταστατικό 1939