Συνδρομή

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 16/8/2019 μειώθηκε η ετήσια συνδρομή στα 5€ .

Η ετήσια συνδρομή για την εφημερίδα μας (ΚΑΛΗΜΕΡΙ) είναι 10€.

Επικοινωνείτε με:

Μαρία Σταμούλη (ταμίας):  6945983192 και 6983002213.

ή

Όλγα Μαρετοπούλου : 6937925446.