Εφέτος, οι ελιές «μπίτισαν» νωρίς…

Από παλιά γνωρίζαμε ότι όλες  οι χρονιές δεν είναι ίδιες. Οι ελιές άλλοτε είχαν και άλλοτε όχι. Εντούτοις,  λόγω των νέων μεθόδων και της εντατικής καλλιέργειας, είχαμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια να έχουμε μια σχεδόν σταθερή ετήσια παραγωγή. Και όμως,  η φετινή χρονιά πήγε ιδιαίτερα άσχημα. Δεν φαίνεται ότι θα ξεπεράσει τα 2/3 της μέσης παραγωγής των τελευταίων ετών. Μέσα Δεκεμβρίου και τα  χωράφια ερήμωσα. Μόνο οι μεγάλοι παραγωγοί συνεχίζουν το μάζεμα!

Λιομάζεμα, Νεκτάριος Κλάψης 2013

Λιομάζεμα, Νεκτάριος Κλάψης 2013

Διαβάζουμε στο  ΜΕΓΑ ΛΕΞΙΚΟΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ του  Δ. Δημητράκου:
Μπιτίζω, μπίτισε η δουλειά μου, μπιτίσανε τα λεφτά μου, μπίτισα ο άμοιρος (καταστράφηκα). Από το αλβανικό μπιτ ή μπίτι (=ουδόλως).

Άγιος Δημήτριος Μονεμβασίας

Δημοσίευση σχολίου

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s