Δωρεάν ημερολόγια του 2014 …

για όσους επιθυμούν να τα στείλουν σε συγγενείς ή φίλους στο εξωτερικό!  Διαβάστε λεπτομέρειες στην «Αρχική»  σελίδα, κάτω δεξιά.

Άγιος Δημήτριος Μονεμβασίας