Η γνώμη σας είναι σημαντική!

Προκειμένου να αξιολογήσουμε την πορεία μας αλλά και να σχεδιάσουμε το μέλλον, ενεργοποιήσαμε σήμερα ένα ηλεκτρονικό ανώνυμο ερωτηματολόγιο. Θα το βρείτε στην platana.eu > Αρχική σελίδα (κάτω δεξιά).

 

Άγιος Δημήτριος Μονεμβασίας

Δημοσίευση σχολίου

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s