Από το χωριό με αγάπη

Χριστουγεννιάτικο μήνυμα

Προς τους απανταχού της γης ευρισκομένους Αγιοδημητριώτας

Τέκνα μου εν Κυρίω αγαπητά,

Εορτάζομεν τα Χριστούγεννα και η μεγάλη αυτή Εορτή οδηγεί τη ψυχή και τη καρδιά μας στο Σπήλαιο της Βηθλεέμ, όπου βλέπομεν τον αόρατον Θεόν οραθέντα ως βρέφος «κείμενον εν τη φάτνη» και αισθανόμεθα χαράν μεγάλην γιατί «επεσκέψατο ημάς εξ ύψους ο Σωτήρ ημών». Αυτήν, λοιπόν, την μεγάλην ημέραν και χαρμόσυνον Εορτήν των Χριστουγέννων επικοινωνώ μαζί σας και εν αγάπη εύχομαι να ζήσωμεν το Μυστήριον της Ενανθρωπήσεως του Θεού και να συμμετάσχωμεν στη χαρά του ουρανού, ψάλλοντες τον ύμνον των Αγγέλων, «Δόξα εν υψίστοις Θεώ και επί γης ειρήνη εν ανθρώποις ευδοκία».

Καλά και ευλογημένα Χριστούγεννα, με αγάπη, δύναμη και προσδοκία για ένα καλύτερο αύριο, για ένα νέο έτος 2015 γεμάτο ελπίδα, υγεία και ευτυχία.

Μετά της εν Χριστώ Αγάπης
Ιερεύς
π. Παρασκευάς Παπαδάκης

Δημοσίευση σχολίου

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s